Meeting Academic Board 25-04-2017

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  25 de abril de 2017.

HORA: 10:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Autorización, se procede, das solicitudes de prórroga de estudos de doutoramento.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Edgar Lemos Cid, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite.

6.- Rogos e preguntas.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 17 de abril de 2017

O Secretario da CAPD

Date: 
Tuesday, April 25, 2017 - 10:00
Tags: